Miki Kim | Pepperdine University | Seaver College

Miki Kim

Click on each work to enlarge View Next Artist
      

Miki Kim
Reaching. 2007
Oil on canvas

Miki Kim
Fulfilling. 2007
Oil on canvas
Miki Kim
Connecting. 2007
Oil on canvas
      

Miki Kim
Gathering. 2007
Oil on canvas