Facebook pixel Mushambi Mutuma | Pepperdine University | Seaver College Skip to main content
Pepperdine | Seaver College

Mushambi Mutuma

Click on each work to enlarge Return to Home
 Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma  Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma   Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Nomwe. 2006/07
Oil

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Tanhatu. 2006/07
Oil

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Pfumbawe. 2006/07
Oil

 Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma  Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma   Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Motsi. 2006/07
Oil

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Piri. 2006/07
Oil and pastel.

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Sere. 2006/07
Oil

 Senior Art Exhibi: Mushambi Mutuma     

Mushambi Mutuma
Dzimba Dzemabwe: Gumi. 2006/07
Oil